Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Gminy Bledzew: Uchwały Rady Gminy Bledzew KADENCJA 2006 - 2010

Roztrzygnięcia nadzorcze dotyczące treści uchwał Rady Gminy Bledzew:

Rok 2007

- Uchwała nr XIV/101/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Bledzew – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/102/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Chycina – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/103/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Goruńsko – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/104/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/105/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Osiecko – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/106/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Popowo – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/107/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Sokola Dąbrowa – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/108/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Stary Dworek – stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/109/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Templewo– stwierdzono nieważność w całości

- Uchwała nr XIV/110/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.11.2007 w sprawie Statutu Sołectwa Zemsko – stwierdzono nieważność w całości

 

Rok 2008

- Uchwała nr XVIII/139/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 31.03.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości 1 pkt dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jedn. organ. podporządkowanych Radzie Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 1 pkt 1

- Uchwała nr XXIII/171/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 3

- Uchwała nr XXIII/172/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 3

- Uchwała nr XXIII/173/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 3

- Uchwała nr XXIII/174/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 3

- Uchwała nr XXIII/175/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 3

- Uchwała nr XXIII/175/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 3

- Uchwała nr XXIII/176/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 28.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew – stwierdzono nieważność § 3

Dokumenty do pobrania:
Uchwała nr XXVII/199/08 w spr. powołania w skład Komisji Oświaty (..) oraz Komisji Finansów..
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 23.5Kb
Uchwała nr XXVII/198/08 w spr. powołania w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 25.5Kb
Uchwała nr XXVI/197/08 w spr. zmian budżetu na 2008 r.
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 134.5Kb
Uchwała nr XXVI/196/08 w spr. rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Bledzew
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 37.5Kb
Uchwała nr XXVI/195/08 w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 11.1Kb
uchwała nr XXV/194/08 w spr. wyrażenia opinii o uznanie za lasy ochronne lasy będące w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, położonych na terenie Gminy Bledzew
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 31.5Kb
uchwała nr XXV/193/08 w spr. zbycia lokalu mieszkalnego i użytkowego
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 30Kb
uchwała nr XXV/192/08 w spr. zmian budżetu na 2008 r.
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 363Kb
uchwała nr XXV/191/08 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Bledzew
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 27.5Kb
uchwała nr XXV/190/08 w spr. „Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 99.5Kb
uchwała nr XXV/189/08 w spr. przyjęcia i realizacji projektu systemowego: Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie w ramach Programu Operacyjnego Kapi
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 26.5Kb
uchwała nr XXV/188/08 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na realizację zadania „Wzmocnienie pobocza w ciągu drogi powiatowej 1295F w miejscowości Sokola Dąbrowa”
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 27Kb
uchwała nr XXV/187/08 w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 30Kb
uchwała nr XXV/186/08 w sprawie: przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Podgrzybka”.
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 28.5Kb
uchwała nr XXIV/185/08 w spr. zmian budżetu na 2008 r.
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 186.5Kb
uchwała nr XXIV/184/08 w spr. przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bledzew na lata 2008-2011”
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 1.6Mb
uchwała nr XXIV/183/08 w spr. Statutu ZGK w Bledzewie
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 76.5Kb
uchwała nr XXIII/182/08 w spr.odmowy zatwierdzenia Zarządzenia nr 49 Wójta Gminy Bledzew z dnia 09.06.2008 r. w sprawie zakazu podlewania...
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 25Kb
uchwała nr XXIII/181/08 w spr. zmiany uchwały Nr IX/56/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 14.06.2007 r.
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 33Kb
uchwała nr XXIII/180/08 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
(wprowadził: Musialski Artur )
rozmiar pliku: 27.5Kb

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz