Menu


Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Gminy Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI I WNIOSKI



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJE



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo lokalne



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura urzędu



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki organizacyjne i pomocnicze



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona środowiska



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory dokumentów



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia/zawiadomienia Wójta



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia - inne



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi - nieruchomości



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa interesantów



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Działalności Regulowanej



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna ewidencja zabytków



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Azbest



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami komunalnymi



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2018



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Łowiectwo



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego - 2019 rok



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzule informacyjne ZGK Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Bledzew w 2020 roku



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

DOWODY OSOBISTE



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

USC - druki do pobrania



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY - druki do pobrania



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGK Bledzew - ogłoszenia



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup węgla dla gospodarstw domowych



powrót

Biuletyn Informacji Publicznej