Menu


Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminypowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Gminy Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI I WNIOSKIpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJEpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo lokalnepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura urzędupowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki organizacyjne i pomocniczepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzennepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona środowiskapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory dokumentówpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargupowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia/zawiadomienia Wójtapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia - innepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publicznepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi - nieruchomościpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyborypowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa interesantówpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrolepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawczapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnychpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publicznypowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Działalności Regulowanejpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowiskopowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnychpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna ewidencja zabytkówpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Azbestpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami komunalnymipowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Rady Gminy Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

RODOpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2018powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Łowiectwopowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowegopowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego - 2019 rokpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzule informacyjne ZGK Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społecznepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegopowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 rpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rokpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Bledzew w 2020 rokupowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

DOWODY OSOBISTEpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

USC - druki do pobraniapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobraniapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY - druki do pobraniapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępnościpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGWpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGK Bledzew - ogłoszeniapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzewpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEWpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEWpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup węgla dla gospodarstw domowychpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Urządpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Samorządowe 2024 r.powrót

Biuletyn Informacji Publicznej