Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE »

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

Wybory Samorządowe 2024 r.

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Bledzew w roku 2023 r.
tytuł dodanego dokumentu: Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Bledzew w dniu 12 grudnia 2023 r.
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 10:33:32
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Imienny wykaz głosowań radnych w roku 2023 r.
tytuł dodanego dokumentu: Imienny wykaz głosowania radnych podczas obrad LIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bledzew w dniu 28 listopada 2023 roku
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 09:25:47
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/626/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 09:16:29
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/625/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części miejscowości Chycina
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 09:14:51
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/624/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Bledzew do rozpatrzenia skargi na czynności rejestrowe Wójta w rejestrze żłobków Gminy Bledzew
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 09:13:22
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/623/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bledzew
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 08:58:13
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/622/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 08:56:51
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/621/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 08:55:48
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/620/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bledzew na lata 2024-2026
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 08:54:06
przejdź do wpisu >>
2023-12-07 Akcja: Modyfikacja treści poprzez dodanie dokumentu
tytuł modyfikowanej pozycji: Uchwały Rady Gminy Bledzew kadencja 2018 - 2023
tytuł dodanego dokumentu: Uchwała Nr LIII/619/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bledzew na lata 2024-2026
osoba wprowadzająca: Natalia Pigłowska
czas akcji: 2023-12-07 / 08:52:24
przejdź do wpisu >>
następna >>