Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronawej
.Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 20222
.MPZP poudniowo-zachodnia cz miejscowoci Chycina6
.Sprawozdanie - wsppraca z OPP za 2022r.7
.Analiza Stanu Gospodarki Komunalnymi za 2022 r.8
.INSTRUKCJA KANCELARYJNA9
.Projekty uchwa na sesje Rady Gminy Bledzew w roku 20219
.Wniosek - wydanie zezwolenia na usunicie drzew lub krzeww11
.Ogoszenie RG.O.6220.9.2022 Wjta Gminy Bledzew z dnia 11 lipca 2022 r. - wszczcie postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn.:11
.Ogoszenie Wjta Gminy Bledzew RG.O. 6220.10.2021/2022/2023 z 25.04.2023r. - wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach11
.Zaproszenie ofertowe dotyczce dostawy oleju napdowego na potrzeby Zakadu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie w roku 202312
.Obwieszczenie RG.BI.6722.2.2022 Wjta Gminy Bledzew o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w poudniowej czci miejscowoci Chycina12
.Obwieszczenie Wjta Gminy Bledzew: decyzja rodowiskowa - Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na odcinku od wza Skwierzyna Zachd do skrzyowania z drog krajow nr 2212
.Informacja dotyczca wysokoci Funduszu soeckiego na 2020 rok13
.Obwieszczenie o wsplnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Bledzew w dniu 20.02.2019 r.13
.Organizacja Urzdu13
.Zaczniki do Zarzdzenia 45/2019 z dnia 30.05.2019 r.13
.Owiadczenia majtkowe radnych za 2016 rok13
.Projekt uchway w sprawie uchway budetowej na rok 201813
.Informacje okrgowych komisji wyborczych z dnia 22 wrzenia 2011 r.13
.Projekt uchway w sprawie uchway budetowej na rok 2018 cz. 1/213
.Informacja o naborze kandydatw na wolne stanowisko urzdnicze13
.Terminarz dyurw Radnych Rady Gminy Bledzew w roku 202013
.Obwieszczenie Wjta Gminy Bledzew z dnai 14.10.2022 r. o przystpieniu do sporzdzenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew13
.Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Adaptacja strychu na czci Szkoy Podstawowej , modernizacja czci Szkoy Podstawowej i Gimnazjum w Bledzewie&13
.Remont drogi powiatowej w Sokolej Dbrowie13


« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »